4 u all .net
Home Louisiana Florida Contact Photo Albums Free Stuff

Voor De Reis

Eten en drinken
Hygieneregels
Behandeling van diarree
Muggensteken en insectenbeten
Voorkomen van muggensteken en insectenbeten
Ziekten door muggensteken en insectenbeten
Verkoeling en zwemmen
Pootjebaden of zwemmen
Douchen
Duiken
Verdrinking
Zonnen
Seks
Klimmen
Dieren
Hondsdolheid (rabies)
Vogelgriep
Speciale aandachtaputen
Voorkom tuberculose
Reizen en psyche
Vliegtuigtromboso
Wondhygiene
Reizen met diabetos
Auto's en andero (motor)voertuigen
Informeren on vor/olioron
Vaccinatles
Bijwerkingen van vaccinaties
Adviezen voor do reisapotheek
Checklist relanpotlwtih
Handlge links

Reizen in de (sub)tropen

Reiszen in de (sub)tropen

Adviezen voor uw gezondheid

Reiszen in de (sub)tropen

Reizen In De Subtropen Adviezen Voor Uw Gezondhied OpReis

U geniet stralcs volop van verre landen, het onbekende, de schoonheid van andere volken en culturen, tropische kookkunsten, de natuur, zon en verkoeling. Een belangrijke voorwaarde voor uw reisgenot is een goede gezondheid.We geven u in deze brochure adviezen om zo goed mogelijk voor uw gezondheid te zorgen tijdens uw vakantie en leggen uit hoe u zich beschermt tegen ziekten in de (sub)tropen. Ook vindt u in deze brochure adviezen over wat te doen als u toch ziek wordt op reis. Zo leest u bijvoorbeeld hoe u bij een typische reizigerszielcte als diarree het beste lcunt handelen. Neem de brochure mee op reis om ter plelcke nog eens na te lezen wat u kunt doen om uw verblijf niet door zielcte te laten verstoren.In deze brochure staat een overzicht van de belangrijkste vaccinaties, hun geldigheidsduur en eventuele bijwerlcingen. Zo hebt u precies bij de hand hoe lang u tegen welke ziekten beschermd bent. Tenslotte vindt u nog een uitscheurbare 'boodschappenlijst' voor uw reisapotheek.

Reiszen in de (sub)tropen
En omdat we in een brochure niet alle informatie lcunnen meegeven, hebben we achterin een lijstje met handige links opgenomen die u voor uw reis kunt raadplegen. Wij wensen u een hele prettige reis!

Voorkomen en behandelen van zielcten

TOP OF PAGE

Eten en drinken

Voel reizigers krijgen tijdens of direct na hun i cis diarree. De oorzaalc hiervan is vaak een baclerie in besmet voedsel en water. De leans oin reizigersdiarree op te lopen is groter onder l»riinitieve omstandigheden en in een warmer klimaat, maar u leunt het ook oplopen in een goed hotel. Goede hygiene in de keuken en juiste voedselbereiding vermindert de kans op ziekte, maar u leunt zelf ook het een en ander doen om riarmproblemen te voorkomen.

Reiszen in de (sub)tropen

Drinken

 •  Niet al het water is drinlcwater! In veel landen - 00k Oost-Europese - geldt dat ook voor het lcraanwater
 • Koude dranken: drink mineraalwater (met of zonder prilc), vruchtensap en dergelijlce uit verzegelde flessen 
 • (lees op de volgende pagina de handleiding voor de bereiding van sclioon water)
 •  Vermijd ijsblolcjes
 •  Warme dranken: thee en lcoffie bereid met goed doorgekookt water kunt u drinken
 •  Drink geen ongekookte melk (bijvoorbeeld in cappuccino).

Reiszen in de (sub)tropen

Eten
Onthoud: wantrouw rauw!
 •  Fruit kunt u het beste zelf schillen in plaats van fruit te eten dat door anderen is geschild
 • Indien u zelf uw maaltijd bereidt, was dan groenten en fruit in sclioon, gelcookt water of mineraalwater
  Uw eten is betrouwbaar als u het snel aan de lcook brengt (100° C) en het goed laat doorkoken
 •  Eet geen rauw of halfrauw vlees (tartaar!) of vis;
 • Eet ook geen rauwe schelpdieren (mosselen, oesters en dergelijke)
 • Eet geen onverpalct ijs of milkshakes. Verpalct ijs levert meestal geen problemen op
 •  Op voedsel zijn meestal kleine hoeveelheden zielcte- verweklcers aanwezig. Als het voedsel gekoeld wordt (onder de 8 graden Celsius), vermenigvuldigen deze ziekte- verwekkers zich niet massaal. Eten goed koelen is dus belangrijk!

Voor eten geldt dus: cook it, boil it, peel it or forget it! 
Hulpmiddelen voor schoon water.
In de (sub)tropen is lcraanwater vaak niet betrouwbaar. Gebruik tijdens uw verblijf zoveel mogelijk mineraalwater uit (verzegelde) flessen.
Als u geen flessenwater lcunt krijgen kunt u water geschilct maken als drinkwater door kolcen, filtering en/of gebruik van chemische middelen. 
Neemt u hiervoor dan lcraanwater of oppervlalctewater dat niet chemisch is vervuild en is gevonden ver van de bewoonde wereld, vuilstortplaatsen of fabrieken.

TOP OF PAGE

De belangrijkste hygieneregels
Algemeen

 • Houd het besmettingsgevaar zo klein mogelijk door goede hygiene. Was uw handen goed na gebruik van het toilet, voor u gaat lcolcen en voor u gaat eten
 •  Zorg dat uw voedsel tegen vliegen is beschermd
 • Bewaar geen etensresten
 •  Voedsel dat besmet is, ziet er dikwijls normaal uit, ruikt goed en smaakt uitstekend, dus ga niet alleen op het uiterlijk van eten af. Ga zoveel mogelijk na hoe het bereid is.
 • Houd personen die buikpijn en/of diarree hebben buiten de keuken en druk ze op het hart hun handen vaak en goed te wassen, zeker na gebruik van het toilet.

Koken
Kolcen is de beste methode omdat hierbij alle micro-organismen worden gedood. Laat het water een minuut koken. Boven 4000 meter twee minuten koken.

Waterfilter
Met zeer fijnmazige keramische filtersystemen, al dan niet ge'impregneerd met zilver (bacteriedodend), maakt u het water vrij van parasieten, bacterien en sommige virussen.

Chemische middelen
Kraanwater kunt u direct desinfecteren met chemische middelen. Water uit de natuur moet u eerst 'grof filteren door een fllterzakje of een dicht geweven doek, bijvoorbeeld een schone zalcdoelc. Door de behandeling met chemische middelen worden bacterien en

virussen onwerkzaam gemaakt. Jodiumhoudende middelen doden de meeste parasieten, chloorhoudende middelen hebben op parasieten geen effect.

Geschikte chemische middelen:

 • Hadex®-druppels of Aqua clean® zijn middelen op chloorbasis (volg de aanwijzingen op de verpakking).
 • Huishoudelijk chloor (bleekwater) 20 minuten laten inwerken. De dosis is afhanlcelijk van de sterkte van de chlooroplossing: bij een oplossing van 4-6% gebruikt u ee'n a twee druppels per liter water; bij een oplossing van 1% hebt u vier a acht druppels per liter water nodig;
 • Gebruik jodiumtinctuur of 2% jodium oplossing. Dit is verkrijgbaar bij de apotheek voor wondontsmetting. Betadine-jodium is niet geschikt voor waterdesinfectie.Voeg 0,4 milliliter - acht druppels jodiumoplossing toe aan 1 liter te desinfecteren water. Wacht 10 minuten alvorens het te drinken. Bij koud water (onder 5°C) of  zichtbaar vervuild water voegt u 16 druppels toe. Niet toepassen bij schildklierproblemen of tijdens de zwangerschap.
Waterfilter en chemische middelen afzonderlijk zuiveren het water niet volledig, de combinatie van beide methoden wel.

TOP OF PAGE

Reiszen in de (sub)tropenReiszen in de (sub)tropen

Behandeling van diarree
Loopt u ondanlcs alle voorzorgsmaatregelen toch diarree op, dan is de belangrijkste maatregel het voorlcomen van uitdroging door veel te drinken (thee, bouillon of (rijst)water).  Normaal gesprolcen heeft iedereen per dag 1 a 2 liter vocht nodig, in de tropen is dat natuurlijk meer en bij diarree is dat nog meer. Gebruik bij diarree ook Oral Rehydration Solution (ORS), vooral in geval van diarree bij kinderen, ouderen en kwetsbare reizigers.

Oral Rehydration Solution (ORS)
ORS is een combinatie van striker, zout en water die er voor zorgt dat u niet uitdroogt. De darmen nemen namelijk alleen water op als tegelijk striker en zouten worden opgenomen. 
Gebruik ORS na iedere dunne ontlasting of bij braken. Volg de aanwijzingen op de verpalcking voor het klaarmaken van ORS. U doet er verstandig aan genoeg ORS mee te nemen om uzelf twee dagen te kunnen behandelen (de hoeveelheid is afhankelijk van het merle). Als u niet over ORS beschikt kunt u, totdat u het middel kunt verkrijgen, zelf een oplossing maker die erop lijkt: meng acht klontjes suiker en een theelepel zout met een liter water (voor volwassenen en oudere kinderen). Het kan prettig zijn om wat citroensap toe te voegen
voor de smaak.

In de volgende gevallen is het raadzaam een arts te raadplegen:

 • Als de diarree langer duurt dan drie dagen (voor ouderen en kinderen al na een dag)
 • Als de diarree gepaard gaat met heftig braken
 • Als er bloed of slijm bij de ontlasting zit
 •  Bij een lichaamstemperatuur boven 39° C.

Stopmiddelen
Stopmiddelen als loperamide (Imodium®, Diarem® of Diacure®) zorgen ervoor dat de darminhoud langer in de darm blijft en compacter wordt, maar genezen de infectie niet. 
Pas er echter wel mee op! Overmatig gebruik kan leiden tot verstopping. Deze middelen zijn alleen geschikt als de diarree absoluut gestopt moet worden, zoals bij ernstige  verstoring van de reis door veelvuldige waterdunne ontlasting. Voor kinderen geldt een andere dosering dan voor volwassenen, lees voor gebruik goed de bijsluiter. 
Bij diarree die gepaard gaat met hoge koorts mag u nooit stopmiddelen gebruiken (ook al moet u met de bus mee). Ook als er bloed of slijm bij de ontlasting zit of als u zwanger bent mag u geen stopmiddelen gebruiken. Middelen als Norit®, Entosorbine-N® of Tannalbin® hebben bij reizigersdiarree geen zin en kunnen bovendien de werking van geneesmiddelen, malariamiddelen of van de pil verminderen. Meer informatie over pilgebruik en diarree vindt u op www.mijnanticonceptie.nl/ik-gebruik-de-pil/met-je-pil-op-reis

Muggensteken en insectenbeten


De meeste (sub)tropische gebieden staan bekend om de aanwezigheid van muggen die zielcten kunnen overbrengen. Een bekend voorbeeld is de malariamug. Andere muggen brengen de zielcte dengue over. Weer andere muggen in Zuid- en Oost-Azie kunnen Japanse encefalitis overbrengen. Teken komen overal voor en zeker ook in tropische gebieden. Ze brengen verschillende zielcten over.

Voorkomen van muggensteken en insectenbeten
Het is belangrijk te zorgen dat muggen of andere insecten u zo min mogelijk steken of bijten. Dit maakt de leans dat malariaparasieten of virussen uw lichaam binnenkomen lcleiner. Malariamuggen steken tussen zonsondergang en zonsopgang; muggen die dengue overbrengen steken voornamelijlc overdag, vooral in de eerste uren na zonsopkomst en de uren voor zonsondergang.
Muggensteken helemaal voorkomen lulct meestal niet, maar er is een aantal maatregelen te treffen om muggensteken te beperken.

Reiszen in de (sub)tropen

Maatregelen tegen muggensteken en insectenbeten
 • Houd de zit- en slaapruimte vrij van muggen, met name in de periode tussen zonsondergang en zonsopgang. Hiervoor lcunt u gebruikmaken van insecticiden. Soms verzorgt het hotel waar u verblijft dit
 •  Bedeklcende kleding: draag na zonsondergang buitenshuis lcleding die beschermt tegen muggensteken en insectenbeten, zoalseen lange broek, sokken en bovenkleding met lange mouwen. Tijdens safaritochten in Afrilca is het aan te raden geen zwarte of donkerblauwe lcleding te dragen en tijdens de lit de autoramen indien mogelijk dicht te houden;
 • Insectenwerende middelen met DEET: gebruik op onbedekte lichaamsdelen een insectenwerend middel dat diethyl-toluamide (deet) bevat.
TOP OF PAGE

Het juiste gebruik van een insectenwerend middel met DEET
 • Breng DEET aan op de onbedekte huid, niaar ook op enkels, want vaalc prikken muggen door de sokken heen.
 • Zorg dat het middel niet op lippen, in ogen, in wonden of op ge'irriteerde huid (bijvoorbeeld heftige zonverbranding) terecht-lcomt. Indien toch contact plaatsvindt: goed afspoelen met water. Bij lcinderen de handen niet insmeren 0111 te voorkomen dat ze het middel in hun mond of ogen wrijven. 
 • Als u zonnebrandcreme en DEET tegelijkertijd gebruilct, moet u eerst de zonnebrandcreme  aanbrengen en liefst minimaal 45 minuten later pas DEET
 • De werkingsduur van DEET is na te lezen op de verpakking, maar is soms korter (bijvoorbeeld bij sterk zweten). Gebruik een insectenwerend middel met minimaal 30% DEET. Kinderen en zwangere vrouwen Icunnen tot maximaal 30% DEET gebruiken.

Andere insectenwerende middelen
Als insectenwerend middel heeft DEET de voorkeur. Een goed alternatief is een middel met icaridin. De veiligheid van dit middel tijdens de zwangerschap is nog onvoldoende onderzocht.

Muskietennet
Het gebruik van een muskietennet beschermt tijdens de nachtrust goed (hoewel niet volledig). De mazen van het net mogen niet te groot zijn (dan lcomen de muggen er doorheen) of te klein (dan wordt het te benauwd). Pas ook op voor scheuren in het net. Stop het net rondom goed in.
Controleer voor het slapen gaan of er geen muggen in het net zitten.

Het is aan te raden een ge'impregneerd muskietennet te kopen.
Een ge'impregneerd net is extra belangrijk:

 • Bij bezoelc aan gebieden met resistente malariaparasieten
 • Voor kwetsbare reizigers (zwangere vrouwen, jonge kinderen, zielcen)
 • Voor mensen die lang in een malariagebied verblijven.
Maatregelen tegen tekenbeten
 • Een insectenwerend middel met DEET helpt oolc een a twee uur tegen teken. Om tekenbeten te vermijden, is het belangrijk uw huid goed te bedekken en de broelcspijpen in de sokken te stoppen;
 • U vermindert de leans op tekenbeten door op paden te lopen en niet door hooggras of struiken
 • Vooral voor (kleine) kinderen is het aan te raden een hoofddeksel te dragen
 • Controleer uw lichaam op teken. Als u een teelc ontdelct, verwijder hem dan volledig door de teek met een telcenpincet zo dicht mogelijk bij de huid vast te pakken en langzaam rechtlijnig te trekken, zonder te draaien. Desinfecteer de beetplaats met alcohol (70%) of jodium. Houd de beetplaats daarna enkele welcen in cle gaten. Raadpleeg een arts als er een rode kring omheen lcomt, of bij ziekteverschijnselen.
Reiszen in de (sub)tropen

Zielcten door muggensteken en insectenbeten


Malaria
Malariaparasieten veroorzaken malaria. De parasiet lcomt via een muggensteek in het lichaam waar hij zich in de lever vermenigvuldigt. 
Na ongeveer zeven tot tien dagen lcomen de parasieten in de bloedbaan en treden de eerste ziekteverschijnselen op. Soms gebeurt dit na drie maanden nog. 
Als er sprake is van malaria tertiana zelfs nog na een aantal jaren (maximaal vier).
Er zijn vijf vormen van malaria, waarvan malaria tropica en malaria tertiana de meest voorkomende zijn. Malaria lcomt voor in grote delen van Afrika, Zuid-Amerika en Azie. 
De mug steelct vooral tussen zonsondergang en zonsopgang.

Antimalariamiddelen
Het slilclcen van antimalariatabletten is in veel landen noodzalcelijlc. In Nederland zijn daarvoor verschillende middelen beschilcbaar. 
Deze middelen doden de parasieten nadat ze in het lichaam zijn binnengedrongen. Welk middel u het beste lcunt gebruilcen, is vooral aflianlcelijlc 
van uw reisbestemming. De juiste manier van gebruilcen is aflianlcelijlc van het middel; op het insteelcvel achter in deze brochure vindt u de dosering. 
Indien u binnen een uur na inname moet overgeven, neemt u de dosis opnieuw in.

Hoewel u de meest geschilcte antimalariamiddelen lcrijgt voorgeschreven, zijn sommige parasieten daarvoor minder gevoelig (resistent). 
Dit is vooral het geval bij de parasieten die de meest gevaarlijlce form van malaria, malaria tropica, veroorzaken. Ook bij juist gebruik van uw 
antimalariamiddelen is er een leans dat u toch malaria krijgt. Het is echter wel belangrijk om de middelen te slikken, de malaria verloopt dan meestal veel minder ernstig.

Het is van groot belang dat u de antimalariamiddelen gedurende de voorgeschreven periode gebruikt, dus ook na terugkeer in Nederland. 
Als u te vroeg stopt, kunt u alsnog malaria krijgen! Malaria tropica ontstaat liiet alleen tijdens uw reis maar ook tot ongeveer drie maanden na terugkeer in Nederland. 
De minder ernstige vorm malaria tertiana, kunt u zelfs tot vier jaar na teruglcomst krijgen.

TOP OF PAGEReiszen in de (sub)tropen

De verschijnselen van malaria Reiszen in de (sub)tropen
U herlcent malaria aan een grieperig gevoel, al dan niet gecombineerd met koorts, koude rillingen of hoofdpijn. Het grieperige gevoel wordt geleidelijk erger in plaats van minder.
Omdat malaria zeer ernstig lean verlopen, moet u het zelcere voor het onzekere nemen: bij koorts of griep die langer dan twee dagen aanhoudt, moet u ervan uitgaan dat u malaria 
heeft totdat het tegendeel bewezen is.

De behandeling van malaria
Malaria wordt behandeld met medicijnen. Hoe eerder de behandeling begint, hoe groter de leans op genezing. Bij niet tijdige behandeling of behandeling met onjuiste 
medicijnen kan malaria levensbedreigend zijn. Laat bij verdenking op malaria dus al tijdens de reis uw bloed door een arts onderzoeken op malariaparasieten.
Bent u na behandeling tegen malaria nog steeds in malariagebied ga dan altijd door met uw medicijnen. U kunt namelijk opnieuw malaria oplopen.

Denk ook bij thuiskomst nog aan malaria. Neem daarom bij iedere 'griep' die zich binnen een periode van drie maanden na terugkeer
voordoet contact op met uw huisarts. Vertel hem of haar dat u onlangs in malariagebied bent geweest. Zorg dat uw bloed wordt nagekeken!


Dengue (knoklcelkoorts) Reiszen in de (sub)tropen
Dengue is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door een virus. Een mug brengt het virus over. Dengue komt in toenemende mate voor in grote delen van de wereld, 
vooral in stedelijke gebieden. De mug steekt overdag, vooral in de vroege ochtend en de late namiddag.
Meestal is dengue niet gevaarlijlc, een infectie met het denguevirus verloopt vrijwel altijd mild. Er zijn vier typen van het dengue virus. Na het doormaken van een 
type bent u levenslang beschermd tegen dit type, maar niet tegen de andere typen. Het is dus mogelijk meerdere lceren dengue te krijgen. Er is geen vaccin tegen de zielcte.

De verschijnselen van dengue
Na de muggenbeet duurt het meestal drie tot acht dagen voor de eerste ziekteverschijnselen zich voordoen. De zielcte begint meestal met plotselinge hoge koorts, 
hoofdpijn, spier-, bot- en gewrichtspijn. Na drie tot vier dagen lean een vlelckerige huiduitslag ontstaan. Zelden (minder dan 1%) ontstaan oolc slijmvliesbloedingen 
(bijvoorbeeld een bloedneus) en bloedingen in de huid (te herlcennen als rode puntjes die je niet weg kunt drukken).
Er is dan meestal oolc sprake van een veel ernstiger verloop van de ziekte. De kans hierop is tien keer zo groot als u ooit eerder dengue heeft doorgemaalct.
Raadpleeg in dit geval altijd zo snel mogelijk een arts.

De behandeling van dengue
Dengue gaat vanzelf over. De behandeling bestaat uit het bestrijden van de klachten. Pijnklachten en koorts kunt u onderdrukken met paracetamol. 
Gebruik nooit aspirine: dit lean tot verergering van de ziekte leiden! Voorkomen van
besmetting door muggen te weren blijft het belangrijlcste (lees hoe u dit het beste doet op pagina's 9 en 10).

Gele koorts
Muggen brengen gele koorts over. De ziekte komt voor in delen van Afrika en Zuid-Amerika. Gele koorts is een ernstige ziekte. 
Reizigers die gele koorts hebben, krijgen koorts, geelzucht en bloedingen. Tegen gele koorts wordt u gevaccineerd als uw reisroute hiertoe aanleiding geeft.
Het is vooralsnog de enige ziekte waarvoor landen aan de reiziger een internationaal bewijs van inenting mogen vragen bij binnenkomst.
Reiszen in de (sub)tropen
Japanse encefalitis
Japanse encefalitis is een vorm van hersenontsteking veroorzaalct door een virus. De infectie wordt in grote delen van Zuid- en Oost-Azie overgebracht door 
muggen die vooral op het platteland voorkomen.

Trypanosomiasis (slaapziekte)
Slaapziekte wordt overgebracht door de tseetseevlieg, die alleen overdag steekt. Hij wordt aangetrokken door de warmte van mensen en dieren en ook door
langzaam rijdende auto's. Slaapziekte wordt alleen in Afrika overgebracht. Middelen die DEET bevatten beschermen enigszins, maar niet volledig tegen de tseetseevlieg.

Ziekte van Lyme en tekenencefalitis (FSME)
Teken kunnen verschillende ziekten overbrengen, de bekendste zijn de ziekte van Lyme en tekenencefalitis (op pagina 11 leest u hoe u tekenbeten zoveel mogeiyk tegengant).

TOP OF PAGE

Verkoeling en zwemmen


In de subtropen komen meer parasieten voor dan in koelere werelddelen. Op stranden lopen huisdieren en soms vee rond. De ontlasting die deze dieren op het strand achterlaten lean besmet zijn met parasieten. Deze parasieten leunnen door de huid het lichaam van de mens binnendringen. Ga daarom altijd op een handdoek liggen en loop nooit met blote voeten op het strand.
Reiszen in de (sub)tropen

Pootjebaden of zwemmen
Pootjebaden of zwemmen in rivieren, beekjes, meren of poelen in bepaalde delen van Afrika, Midden- en Zuid-Amerika en het Midden- en Verre Oosten brengt ernstige gezondheidsrisico's met zich mee. Verontreinigd water dat u binnen krijgt, lean leiden tot infecties. Chemische verontreiniging 
van het water kan vergiftigingsverschijnselen of huiduitslag veroorzaken. Zwemmen en baden in zoet water kan bovendien infectie-ziekten tot gevolg hebben. 
De worminfectie schistosomiasis (voorheen bilharzia) is daar een bekend voorbeeld van.


Reiszen in de (sub)tropen

Schistososmiasis
De larve van deze worm dringt door de huid het lichaam binnen, wat een jeukende huiduitslag veroorzaakt (zwemmersjeuk). Na twee tot tien welcen kan koorts ontstaan. 
Oolc bloedplassen of builcpijn met soms diarree leunnen gevolgen zijn van de ontsteking. Na onderzoek is de ziekte te behandelen.
In zeldzame gevallen is een ernstig zielctebeeld het gevolg. Vermijd daarom elk contact met zoet oppervlaktewater. Indien watercontact onvermijdelijk is,
laat het water niet aan de huid opdrogen, maar droog u snel af. In gechloreerd zwemwater en de zee loopt u geen schistosomiasis op.

Douchen
Wanneer u in een hotelkamer overnacht die langer dan een week niet is gebruikt, loopt u risico op een legionella infectie. Laat in dat geval het water, 
zowel de warme als de koude kraan, enkele minuten doorlopen, terwijl u de badkamer ventileert en zelf de kamer verlaat. Leg de clouchekop in het bad of 
doe er een washand omheen zodat zo min mogelijk verneveling optreedt.

Legionella
Een legionella-infectie is een longontsteking die wordt veroorzaakt door het inademen van de bacterie in zeer kleine druppeltjes water, verspreid in de lucht (nevel). U loopt geen legionella op door het drinken van water. Het is niet van mens op mens overdraagbaar. Reiszen in de (sub)tropen

Duiken
Indien u heeft gedolcen, is het advies om na de laatste duik minimaal 24 uur te wachten voordat u gaat vliegen. Andere belangrijke adviezen vindt u op www.duilcen.nl.

Verdrinking
Niet elke zee is te vergelijken met de Noordzee. De (sterke) stromingen aan de onbekende stranden worden soms onderschat.

  Kijk uit voor verdrinking!
 • Stel uzelf op de hoogte van de lokale situatie. Vraag de bevolking naar de stroming en lees wat erover belcend is
 •  Bij verdrinking is vaalc alcohol in het spel. Ga niet in zee als u niet helder bent.

Zonnen

Zon is heerlijk, maar voorkom verbranden. Verbranding door ultraviolette straling van de zon veroorzaakt snellere veroudering van uw huid en lean tot huidlcanlcer leiden. 
Bescherm uzelf tegen de zon met een pet of hoed, loop in de schaduw, gebruilc een zonnebrandcreme met een hoge factor en draag bij voorlceur T-shirts met lange mouwen
en broeken met lange broekspijpen. Denk oolc aan een goede bescherming tijdens het zwemmen of snorkelen in zee (bijvoorbeeld een T-shirt en een badmuts), want door het 
koele water verbrandt u ongemerlct.

TOP OF PAGE Reiszen in de (sub)tropen

Seks

Seksueel overdraagbare aandoeningen (soa)
Geslachtszielcten zoals chlamydia, gonorroe ('druiper') en syfilis komen overal ter wereld voor en worden door seksueel contact overgebracht. Let op: 
de verschijnselen kunnen onduidelijk zijn of geheel ontbreken.

Uit onderzoek blijkt dat alleen-reizende mensen die van te voren niet van plan waren seks te hebben tijdens de reis, dit vaalc toch hebben. 
Het is daarom aan te raden om condooms en eventueel glijmiddel mee te nemen op reis. Ga bij twijfel over een infectie altijd naar de dokter 
en aarzel niet te vertellen dat u risico hebt gelopen. Belangrijke informatie over soa vindt u op www.soa.nl en www.sense.info.

Hiv
Hiv, het virus dat aids lean veroorzaken, wordt meestal door selcsueel contact overgebracht, maar ook niet-steriele naalden en ongecontroleerd bloed 
bij bloedtransfusies vormen een risico. Hiv lcomt voor in alle landen en onder alle bevolkingsgroepen. In Afrilca, Azie, Latijns-Anierika, Oost-Europa en het 
Caribische gebied, lcomt het virus echter op veel grotere schaal voor. Onbeschermd seksueel contact wordt overal ter wereld sterk ontraden. 
Een condoom biedt bescherming tegen hiv!

Hepatitis B
Hepatitis B is een ontsteking van de lever die veroorzaalct wordt door een virus. Dit virus wordt vooral overgedragen door onveilig seksueel contact
(zonder condoom) of via besmet bloed. In landen waar minder aandacht is voor hygiene wordt hepatitis B ook vaalc door niet-steriele handelingen overgedragen. 
Dit lean gebeuren bij de (tand)arts, bij het laten zetten van een tatoeage of piercing of bij een kapper (barbier), als daar met eerder gebruikte scheermesjes wordt gewerlct. 
De zielcte komt overal ter wereld voor.

Condooms bieden een goede bescherming tegen seksuele overdracht van zielcte, maar de pil niet. Voor mensen die lang en vaalc reizen of door specifielce werlczaamhedeii 
of activiteiten een hoger risico lopen, is vaccinatie tegen hepatitis B aanbevolen.

Reiszen in de (sub)tropen Klimmen
Als u van een laag naar een hooggelegen gebied reist, lean hoogtezielcte optreden. Meestal treden lclachten pas op bij hoogtes boven 2500 meter. 
Op grote hoogte bevat de lucht minder zuurstof. Bij een te snelle stijging krijgt het lichaam geen leans om te wennen aan het lage zuurstofgehalte en 
kunnen lclachten optreden. De verschijnselen lopen uiteen van mild (leortademigheid, misselijleheid en hoofdpijn als van een leater) tot ernstig en levensbedreigend.
U lcunt hoogtezielcte voorkomen door:
 • Langzaam te stijgen naar hoogten boven de 2500 meter, maximaal 300 meter per dag
 • Twee dagen te acclimatiseren als u stijgt tot boven de 2500 meter
 • Voldoende te drinken
 • Geen alcohol of slaapmiddelen te gebruiken
 • Soms is geleidelijk stijgen niet mogelijk of is gebleken dat algemene maatregelen bij u niet helpen. U cunt dan eventueel acetazolamide (tabletten) gebruiken  om het acclimatiseren te bevorderen.
Het is belangrijk dat u niet alleen bent en elkaar in de gaten houdt. De symptomen vallen anderen soms eerder op dan uzelf. Stijg nooit verder als er klachten zijn. 

Indien de verschijnselen na enkele dagen niet verdwijnen, lcunt u beter afdalen. Bij hoofdpijn lcunt u paracetamol nemen. Bij ernstige hoogtezielcte moet u onmiddellijk afdalen en medische hulp zoelcen. Zie voor meer informatie over hoogtezielcte www.hoogtezielcte.info.Reiszen in de (sub)tropenDieren
In Nederland zijn we nauwelijks gewend aan gevaarlijke dieren of dieren die op de weg lopen. In het buitenland is dat soms anders.
 • Luister ter plaatse naar de adviezen van ervaren mensen
 • Hoge schoenen geven in een gebied met slangen minder leans op beten
 • Waar giftige spinnen of schorpioenen voorkomen, lcunt u uw schoenen's nachts het beste binnen te zetten. Controleer uw schoenen voordat u ze aantrelct
 • Wees bedacht op dieren op de weg, om een aanrijding te voorkomen.

Hondsdolheid (rabies)
Vermijd het aanralcen van zoogdieren (honden, katten, apen of vleermuizen) want alle zoogdieren lcunnen via hun speeksel rabies (hondsdolheid) overdragen.
Deze virusziekte is dodelijk. Of het dier drager is van het virus, kunt u niet aan hem zien. Voorkom dat dieren u lcrabben, likken of bijten. Raalc oolc geen zieke 
of dode dieren aan.Bij een beet van een mogelijk besmet dier is het belangrijk om de wond direct schoon te wassen met water en zeep en deze te ontsmetten 
met Betadine of alcohol 70%. Zoek onmiddellijk medische hulp 0111 u met MARIG® en rabiesvaccins te laten behandelen.

Reiszen in de (sub)tropenVogelgriep
De leans op vogelgriep is voor reizigers klein. Door het contact met levende watervogels, pluimvee en hun uitwerpselen te vermijden, verkleint u het risico aanzienlijk. 
Kijlc voor meer informatie op: www.rivm.nl, zoek op vogelgriep.

TOP OF PAGE

Speciale aandachtspunten tijdens de reis

Voorkom tuberculose
Besmetting met tuberculose vindt vaalc plaats door hoesten en niezen. Probeer te voorkomen dat een ander u in het gezicht hoest of niest. 
Kijk voor meer informatie op www.tuberculose.nl

Reizen en psyche
Jaarlijks worden meer dan 300 mensen op psychische gronden gerepatrieerd. Dit brengt veel leed, verdriet en lcosten met zich mee. 
Vaak is er in dergelijke situaties al voor de reis sprake van psychische problematiek. Als dit bij u het geval is, bespreek dan voor vertrek 
met uw behandelend specialist of uw huisarts eventuele consequenties van uw reis

Vliegtuigtrombose
Het lang stilzitten met een beperkte beenruimte tijdens lange vliegtuig- en treinreizen bemoeilijlct de bloedcirculatie in de benen.
Draag losse kleding en gemalckelijke, ruimzittende schoenen. Beweeg elk uur even de benen of span in ieder geval de lcuitspieren een paar lceer aan. 
Blijf voldoende drinken (geen alcohol).

Wondhygiene
Op valcantie is het risico op wondinfectie groter. Daarom is het belangrijlc wondjes goed te desinfecteren en af te deklcen (pleister/ verband).

Reizen met diabetes
Indien u diabetes heeft is het verstandig om ruim op tijd contact op te liemen met uw behandelend specialist of diabetesverpleeglcundige. 
Hier kunt u bespreken hoe u ontregeling kunt voorlcomen en wat u kunt doen als dit toch gebeurt. Op www.novonordisk.nl/media/webkit/ kit/info/encyclopedia/13/l.asp 
staat meer informatie over reizen met diabetes.
Reiszen in de (sub)tropen
Auto's en andere (motor)voertuigen
Ongelukken met motorvoertuigen staan bovenaan de lijst van ongevallen. In armere landen zijn de wegen en voertuigen vaak slecht onderhouden.
In afgelegen gebieden is de hulpverlening niet optimaal.

 • Zorg dat u op de hoogte bent van de verkeersregels en de situatie van de wegen (bijvoorbeeld via een zoekmachine op internet: trefwoord 'land + verkeersregels')
 • Rijd nooit's avonds op het platteland
 • Rijd bij voorkeur niet alleen
 • Met een motor of scooter gebeuren meer ongevallen dan met een auto.
TOP OF PAGE

Voor de reis

De voorbereiding

Informeren en verzekeren
Het is belangrijk om u op de hoogte te stellen van de situatie in een land. Bekijk bijvoorbeeid www.minbuza.nl/wijsopreis. 
Hier vindt u onder 'Reizen en Landen' informatie over uw reisbestemming.
 • Zorg ook dat u in noodgevallen weet hoe uw ambassade of consulaat te bereiken is
 • Een kopie van paspoort en tickets versnelt bij diefstal vervanging
 • Breng een bezoek aan de tandarts voordat u een lange reis gaat ma ken.

Een goede reisverzekering is belangrijk

 • Informeer van tevoren of uw ziektekostenverzekering de kosten voor repatriering naar Nederland dekt
 • Ga na in hoeverre behandelkosten in het buitenland worden gedekt
 • Indien u hiervoor onverzekerd bent, sluit dan voordeze kosten een goede reisverzekering af
 • Voor vergoeding van verlies en diefstal van uw eigendommen heeft u altijd een reisverzekering nodig
 • Neem direct na ziekte of ongeval contact op met uw reisverzekering en/of ziektekostenverzekeraar.

Vaccinaties
Waarschijnlijk heeft u vaccinaties gekregen om tijdens uw reis beschermd te zijn tegen een aantal infectieziekten. 
Sommige van die ziekten kwamen al eerder in deze brochure aan bod. De meeste vaccins beschermen vrijwel volledig, 
tegen sommige tropenziekten is echter nog geen vaccin beschikbaar. Een goede hygiene en maatregelen tegen insectensteken 
zoals we eerder in deze brochure uitlegden, zijn dan ook erg belangrijk.

TOP OF PAGE

DTP
DTP staat voor difterie, tetanus en polio. De meeste mensen die in 1950 of later in Nederland geboren zijn, hebben hier als kind vaccinaties voor gehad.

Beschermingsduur: als u als kind volledig bent ingeent, is een herhalingsvaccinatie eens in de tien jaar voldoende om uw bescher-ming op peil te houden. 
Als u nooit bent ingeent, raden wij u aan om u driemaal te laten vaccineren, tweemaal voor uw reis met liefst een maand ertussen, en de derde maal ten 
minste zes maanden na de tweede.

Buiktyfus
Buiktyfus is een infectieziekte die soms zeer ernstig kan verlopen. Buiktyfus wordt veroorzaakt door besmet voedsel, water of melk. Beschermingsduur: 
het vaccin (injectie) beschermt driejaartegen buiktyfus. De beschermingsgraad bedraagt ongeveer 70%.

Gele koorts
Gele koorts wordt overgebracht door een mug. Beschermingsduur: de bescherming door deze vaccinatie duurt minstens tien jaar. Het internationale bewijs 
van inenting is precies tien jaar geldig.

Hepatitis A (besmettelijke geelzucht)
Besmetting met hepatitis A vindt plaats door het eten van voedsel of het drinken van water dat verontreinigd is met een virus dat in de ontlasting zit. 
Hepatitis A is een infectie van de lever. Beschermingsduur: de beschermingsduur bedraagt na een volledige serie van twee vaccinaties ten minste 25 jaar.

Hepatitis B
Hepatitis B is een infectie van de lever en die u voornamelijk oploopt via bloed-bloedcontact of onveilig seksueel contact. Beschermingsduur: 
na een volledige serie van drie vaccinaties gaat men ervan uit dat u levenslang beschermd bent. Een herhalingsvaccinatie is dus niet meer nodig. 
Voor mensen in medische beroepen gelden andere regels.

Hepatitis A + B
Er bestaat een combinatievaccin tegen zowel hepatitis A als hepatitis B. De beschermingsduur (na een volledige serie van drie vaccinaties) is gelijk aan die 
van de afzonderlijke vaccinaties. Beschermingsduur: deze is gelijk aan die van de afzonderlijke vaccinaties. Voor kinderen tot en met 15 jaar is een serie van 
twee vaccinaties voldoende.

Meningokokkenziekte
Meningokokkenziekte wordt veroorzaakt door een bacterie (meningokok). Het is een vaak ernstig verlopende ziekte (hersenvliesontsteking en/of bloedvergiftiging).
Het toegediende vaccin biedt bescherming tegen viertypen meningokokken. Beschermingsduur: de beschermingsduur van inenting met dit vaccin is minimaal drie jaar.

Rabies (hondsdolheid)
Rabies is een zeer ernstige (dodelijke) virusinfectie van de hersenen, die door besmette zoogdieren wordt overgedragen. Beschermingsduur: 
een basisimmunisatie bestaat uit een serie van drie vaccinaties. Na de basisimmunisatie moet er bij een incident (beet, lik of krab) altijd nog twee keer gevaccineerd worden. Er hoeft echter nooit meer antiserum (MARIG®) worden toegediend, hiervoor is levenslang een basisbescherming 
opgebouwd door de basis-serie van drie vaccinaties. Bij hoog risico kan revaccinatie geadviseerd worden. Of dit nodig is en hoe vaak kunt u overleggen 
met het vaccinatiecentrum.

Tekenencefalitis
Tekenencefalitis is een virusinfectie die een ontsteking van de hersenen veroorzaakt. Het virus wordt onder andere overgedragen door een tekenbeet.
Beschermingsduur: het vaccin bestaat uit een serie van drie vaccinaties. Na een volledige serie of na revaccinatie wordt uitgegaan van drie jaar bescherming.

Japanse encefalitis
Japanse encefalitis is bij reizigers een zeer zeldzame virusinfectie, die in sommige gevallen een ontsteking van de hersenen veroorzaakt en kan leiden tot sterfte. 
Het virus wordt door een mug verspreid. Beschermingsduur: Het vaccin wordt in een serie van twee vaccinaties gegeven volgens een standaard schema.
Na een volledige serie wordt uitgegaan van twee jaar bescherming.

Reiszen in de (sub)tropen
TOP OF PAGE

Adviezen voor de reisapotheek

Medicijnen die u al gebruikt
Medicijnen die u al gebruikt, kunt u het beste in de originele verpakking meenemen. Verdeel de medicatie over twee porties en vervoer deze in verschillende handbagage tassen. Zo bent u in geval van verlies of diefstal van uw tas niet alle medicijnen kwijt. Zorg voor voldoende voorraad.

Voor medicijnen zoals Ritalin®, Concerta®of sommige sterke pijnstillers moet u zorgen voor een aparte douane verklaring. De aanvraag voor niet Schengen landen kan enige tijd kosten. Meer informatie over het meenemen van deze geneesmiddelen vindt u op www.farmatec.nl geneesmiddelen/opiaten

Geneesmiddelen mee op reis
Als u geneesmiddelen gebruikt, doet u er verstandig aan een actueel overzicht te laten maken bij uw apotheek en dit mee te nemen op reis. Als u naalden en spuiten meeneemt ( voor de meeste vakantiegangers naar de tropen niet nodig) heeft u een officiele verklaring nodig, voor het geval de douane u controleert. Vaak verkrijgbaar bij de vaccinerende instantie.

Vervoer van geneesmiddelen
Bewaar alle geneesmiddelen die u meeneemt droog en zo koel mogelijk al onder de reisomstandigheden mogelijk is. Er zijn goede koeltasjes in de handel voor bijvoorbeeid insuline. Vraag bij uw apotheek hoe u uw medicatie het beste kunt vervoeren en bewaren.


Geneesmiddelen uit het buitenland
Als u tijdens de reis met een geneesmiddel bent behandeld, bewaar dan de verpakking of de bijsluiter voor uw behandelend arts in Nederland. Noteer de datum van behandeling. Dit geldt ook voor medicijnen die u op eigen initiatief heeft gekocht. Voorzichtigheid is geboden bij het kopen van medicijnen vanwege de mogelijk mindere kwaliteit en mogelijke wisselwerking met andere medicijnen.

Bijwerkingen van vaccinaties
in de meeste gevallen heeft u na vaccinatie of helemaal geen bijwerkingen of slechts weinig last. De meest voorkomende bijwerkingen zijn roodheid, pijn of een harde plek op de plaats van inspuiting, een stijve pijnlijke spier, lichte koorts. Deze bijwerkingen ontstaan op de dag van de vaccinatie en duren doorgaans niet langer dan twee dagen. Gele koorts is hierop een uitzondering. Eventuele bijwerkingen hiervan ontstaan pas vijf tot tien dagen na vaccinatie. Als u last van bijwerkingen heeft, is naar de dokter gaan meestal niet nodig. Een rode, pijnlijke plek op de plaats van de prik kunt u behandelen met een nat verband en zo nodigeen pijnstiller, Ook bij geringe temperatuurverhoging hoeft u geen arts te bellen. Een koortswerend middel (bijvoorbeeld paracetamol) kan helpen.

Als de bijwerkingen langer duren of heviger zijn dan hierboven staat beschreven, of als u klachten heeft die niet in deze brochure staan, neem dan contact op met de organisatie waar u bent gevaccineerd of met uw huisarts. Niet iedere klacht wordt door de vaccinatie veroorzaakt. U kunt bijvoorbeeld toevallig ook net een infectie opgelopen hebben. Als bij u een bloedmonster is afgenomen via een prik in de elleboogplooi is het niet altijd te vermijden dat daarna een bloeduitstortingontstaat.

Adviezen voor de reisapotheek
Medicijnen die u al gebruikt
Medicijnen die u al gebruikt, kunt u het beste in de originele verpakking meenemen. Verdeel de medicatie over twee porties en vervoer deze in verschillende handbagage tassen. 
Zo bent u in geval van verlies of diefstal van uw tas niet alle medicijnen kwijt. Zorg voor voldoende voorraad.Voor medicijnen zoals Ritalin , Concerta®of sommige sterke pijnstillers moet u zorgen voor een aparte douane verklaring. De aanvraag voor niet Schengen landen kan enige tijd kosten. Meer informatie over het meenemen van deze geneesmiddelen vindt u op www.farmatec.nl/ geneesmiddelen/opiaten

Geneesmiddelen mee op reis
Als u geneesmiddelen gebruikt, doet u er verstandig aan een actueel overzicht te laten maken bij uw apotheek en dit mee te nemen op reis. Als u naalden en spuiten meeneemt (voor de meeste vakantiegangers naar de tropen niet nodig) heeft u een officiele verklaring nodig, voor het geval de douane u controleert. Vaak verkrijgbaar bij de vaccinerende instantie.

Vervoer van geneesmiddelen
Bewaar alle geneesmiddelen die u meeneemt droog en zo koel mogelijk al onder de reisomstandigheden mogelijk is. Er zijn goede koeltasjes in de handel voor bijvoorbeeld insuline. Vraag bij uw apotheek hoe u uw medicatie het beste kunt vervoeren en bewaren.

Geneesmiddelen uit het buitenland
Als u tijdens de reis met een geneesmiddel bent behandeld, bewaar dan de verpakking of de bijsluiter voor uw behandelend arts in Nederland. 
Noteer de datum van behandeling. Dit geldt ook voor medicijnen die u op eigen initiatief heeft gekocht. Voorzichtigheid is geboden bij het kopen 
van medicijnen vanwege de mogelijk mindere kwaliteit en mogelijke wisselwerking met andere medicijnen.

TOP OF PAGE
Reiszen in de (sub)tropen

Reisappotheek

Wat gaat mee in de reisapotheek?

 • O.R.S. tegen uitdroging bij diarree. Neem genoeg O.R.S, mee om uzelf zo nodigtwee dagen te kunnen behandelen.Stopmiddelen met loperamide tegen diarree voor noodsituaties (Imodium®, Diarem® of Diacure®).
 • Insectenwerend middel metvoldoende DEET.
 • Malariaprofylaxe: als de arts u middelen tegen malaria voorschrijft, moet u die ook na uw verblijf in malariagebieden volgens voorschrift blijven gebruiken!
 • Gei'mpregneerd muskietennet.
 • Condooms: neem voldoende condooms (en glijmiddel) mee. Condooms zijn in veel landen moeilijk verkrijgbaar en niet altijd betrouwbaar.
 • Zonnebrandcreme met hoge beschermingsfactor.
 • EHBO-artikelen. Neem EHBO artikelen mee, aangepast aan de aard van uw reis.
 • Een tekenpincet.
 • Betadinezalf® is een zeer geschikt middel om nieuwe wondjes te desinfecteren, maar ook om reeds ontstoken wondjes te behandelen.
 • Een creme tegen jeuk.
 • Pijnstiller en koortsverlagend middel: paracetamol.
 • Een koortsthermometer.
 • Middel tegen 'bekende problemen': als u bijvoorbeeld tijdens vakanties vaak last hebt van blaasontsteking, doet u er goed aan uw huisarts om een behandelingskuurte vragen voor hetgeval het u ook deze reis overkomt.
 • Eventuele neusdruppels of oordopjes tegen een verstopte neus bij vliegreizen (dichtzittende oren tijdens opstijgen en dalen); meestal is geeuwen of slikken echter wel voldoende.
Middel tegen lucht-, zee- en wagenziekte (bijvoorbeeld cyclizine, werkt ongeveer 6 uur; of meclozine, werkt 8-24 uur) als u last heeft van lucht-of zeeziekt (in de handbagage houden!). Neem een dergelijk middel 1 tot 2 uur voor vertrek in.
Hulpmiddelen voor schoon water. U kunt een waterfilter meenemen, of een van de volgende chemische middelen: Hadex®-druppels (volgde aanwijzingen op de verpakking), huishoudelijk chloor (bleekwater) of Jodlumtlnctuur 1%.

Handige links
Landelijk Coordinatiecentrum Reizigersadvisering: www.lcr.nl
International Society of Travel Medicine (adressen van artsen reizigerszorg in het buitenland):  www.istm.org
Ministerie van Buitenlandse zaken: www.minbuza.nl/wijsopreis
Anticonceptiepil op vakantie: www.mijnpil.nl
Soa Aids Nederland: www.soa.nl
Sense - voor al je vragen over seks: www.sense.info
Duiken: www.duiken.nl/site/medisch
Vogelgriep: www.rivm.nl, zoek op vogelgriep
Reizen met diabetes: www.novonordisk.nl
Meenemen van geneesmiddelen: www.farmatec.nl opiaten
Hoogteziekte: www.hoogteziekte.info Vertel bij klachten na terugkomst altijd aan de huisarts dat u ill de (sub)tropen bent geweest!
GG&GD Utrecht Dit is een uitgave van de GG&GD Utrecht www.utrecht.nl/gggdTOP OF PAGE